นักฟัง HS0011SWL/SWL CARD

                                           SWL  CARD   CW
                     SWL  CARD    RTTY CONTEST   2011
ARISSat-1 รับที่ความถี่ 145.950 MHz SSTV
SWL CARD 
รูปที่รับได้    SSTV   ส่งข้อมูลกลับทาง  EQSL  ได้รับ SWL CARD

รับ ระบบ SSTV PROGRAM MMSSTV

ชุดเริ่มต้นในการฟัง


                                                               
                                                                      SWL CARD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น