Ham Program

โปรแกรมสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น ที่ได้ทดลองใช้งาน

โปรแกรม N1MM สำหรับใช้งานในการแข่งขัน ทุกรายการ


หาดาวน์โหลดได้ในอินเตอร์เน็ต โปรแกรมฟรี เมื่อได้แล้วเข้าไปหน้า ของโปรแกรม

จากนั้นให้เลือกหัวข้อ File แล้วจะมีเมนูย่อยแสดงออกมา แล้วให้กดเลือกที่ Alternate Download Site
จากนั้นจะมีหน้าใหม่แสดงขึ้นมา File Galleries  แล้วให้เลือกที่ N1MM Base Install จากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงหน้า N1MM Base Install แล้วให้กดเลือกที่ N1MM-Fullinstaller.exeจะต้องดาวน์โหลดไฟล์นี้ก่อนหลังจากนั้นเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์ N1MM-Fullinstaller.exe เสร็จแล้วให้กลับไปที่หน้าแรกของโปรแกรม
เพื่อที่จะดาวน์โหลด ไฟล์ Latest Updates
 โปรแกรมก็จะแสดงหน้า N1MM Latest Updates ขึ้นมาแล้วเลือกไฟล์ที่แสดงการ Update ล่าสุด


เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้ว ก็ลองเปิดโปรแกรม N1MM ดูได้เลย 
การใช้งานโปรแกรม N1MM กับการแข่งขัน CQ WW VHF
ดูได้ที่ลิ้งนี้ครับ HS8JYX.blogspot.com


โปรแกรม XMlog

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนตอบ qsl card ที่มีจำนวนมาก และมีการทำงานได้หลากหลาย ในตัวโปรแกรม ผมได้ทดลองใช้ในส่วนที่ ปริ๊นลงกระดาษตอบกลับ 
qsl card
ลิ้งดาวน์โหลดโปรแกรม XMlog-Amateur Radio 
หน้าโปรแกรมที่ดาวน์โหลด XMlog666


เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว เปิดโปรแกรม หน้าของโปรแกรม


ส่วนการทำงานของโปรแกรมจะมีการทำงานที่หลากหลาย ผมขอเขียนแต่ในส่วนของการพิมพ์ ลงกระดาษ เมื่อเข้าหน้าโปรแกรม 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น