แกนเทอรอยด์ Toroids

แกนเทอร์รอยด์ เป็นอุปกรณ์อีกตัวที่เจอในการทำวงจรเครื่องรับและส่ง ซึ่งจะมีหลายสีและหลายขนาดคุณสมบัติในการใช้งานก็แตกต่างกัน ก็สามารถเลือกไปใช้งานตามความเหมาะสมในวงจรต่างๆ
คุณสมบ้ติและขนาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://toroids.info/T37-6.php


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น