สร้างเครื่องรับแบบ Direct Conversion Receiver

การเป็นนักฟังวิทยุคลื่นสั้น ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรได้หลายอย่าง เช่น เสียงที่เกิดขึ้นแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินช่วงเวลาของการรับฟังแต่ละความถี่,สายอากาศที่ใช้รับ,การออกอากาศของโหมดต่างๆๆ,รูปแบบการแข่งขัน,การพูดของแต่ละประเทศสำเนียงที่แตกต่างกันไปซึ่งยังมีอีกหลายเรื่ิองให้เราได้เรียนรู้ เมื่อเรามีโอกาสได้ใช้ความถี่ขั้นกลางจะมีประโยชน์มากครับและเพื่อให้ประหยัดสำหรับ ผู้ที่จะเริ่มเป็นนักฟังวิทยุคลื่นสั้น สำหรับความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่นครับ มาสร้างเครื่องรับและได้รู้จักอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และวงจรการทำงานของเครื่องรับครับ

วงจรแรกๆๆที่เริ่มทดลองครับ การต่อแบบ Manhattan Style


แบบใช้แผ่นปริ๊นที่ความถี่ 14MHz 20 Merterผลการรับฟังที่ 14MHz  20Merter


เสียงแปลกๆๆที่รับได้ สัญญาณแรงมาก 


ลองเปิดรับขณะที่ไฟฟ้าดับ สัญญาณรบกวนไม่มีเลย ทำให้เรารู้ว่าระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆมีผลทำให้เกิดสัญญาณรบกวน 


ทดลองรับบริเวณชายทะเลไก้ลบ้าน รับสัญญาณได้ดีครับสัญญาณรบกวนน้อยมากครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น