การรับในโหมด PSK31


ตัวอย่างการรับ DIGITAL MODE PSK31 10Merter 28MHz



SWL CARD 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น