รางวัล SWLในบางรายการ เขาให้นักฟังวิทยุทางไกล(SWL)สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ แต่อย่าลืมเราต้องไปดู กฏกติกาของแต่ละรายการ การแข่งขัน


รางวัลนี้ ผมได้ส่ง บัตรยืนยันการรับฟัง ที่สามารถรับฟังนักวิทยุสมัครเล่นของญี่ปุ่นได้ครบทุกเขต แต่นักวิทยุสมัครเล่นญี่ปุ่นต้องตอบกลับบัตรยืนยันการรับฟังของเราว่าถูกต้องกลับมาด้วย เพื่อจะได้ส่งไปขอรางวัล รายละเอียด เข้าไปดูเพิ่มเติม  http://www.jarl.or.jp/English/
สำหรับเพื่อนๆๆที่สนใจเริ่มจากการเป็นนักฟังวิทยุทางไกล มีอะไรได้เรียนรู้มากมาย จากการฟัง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น